قول 50 میلیون تومانی استاندار قبلی عملیاتی نشد یعنی هیچ وعده ای برای حمایت از این ورزش تاکنون عملیاتی نشده است حتی تقدیر از قهرمانان زورخانه ای کشور در بیرجند خود داستانی جداست ،قهرمانانی که با قرار دادهای صفر ریال برای نام بیرجند بر سکوی قهرمانی ایستادند، حال بهترین مربی زورخانه ای کشور مانده است در این سوال بی جواب که آیا امسال هم باید شاگردانش را با قرار دادهای صفر ریال پای تمرین ها حاضر کند؟!!!

منبع : آن سوی صعودقهرمانانی با قرار داد های صفر ریال
برچسب ها : ریال ,قرار دادهای